Wat is het

De gedachte achter de Preek van de Leek is dat de Bijbel niet alleen van de kerk is, maar van iedereen. Een ieder kan erdoor geraakt en geïnspireerd worden. Je hoeft geen dominee te zijn om te preken of een inspirerend verhaal te houden. In de Preek van de Leek verbindt een leek zijn of haar passie met een Bijbelverhaal binnen het kader van een vrij vormgegeven kerkdienst.

De leken zijn niet uitgekozen om hun geloofsovertuiging of kerkelijkheid, maar omdat ze iets te melden hebben.

Na vier succesvolle seizoenen organiseert de Werkgroep ook in 2019 weer drie Preken van de Leek in Uithoorn.

We hopen op belangstellenden van binnen en buiten de kerk, die benieuwd zijn naar deze andere vorm van kerk-zijn.

Preek van de Leek vindt plaats in

De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn, steeds om 16.00 uur.

Na afloop kunt u bij een drankje napraten.

De toegang is vrij.

www.pkn-uithoorn.nl/preekvandeleek