Wat is een Lekenpreek

De gedachte achter de Preek van de Leek is dat de Bijbel van iedereen is. Je kan erdoor geraakt en geïnspireerd worden. Je hoeft geen dominee te zijn om te preken of een inspirerend verhaal te houden. In de Preek van de Leek verbindt een leek zijn of haar passie met een Bijbelverhaal binnen het kader van een vrij vormgegeven (kerk)dienst.

De leken zijn niet uitgekozen om hun geloofsovertuiging of kerkelijkheid, maar omdat ze iets te melden hebben.

We hopen op belangstellenden van binnen en buiten de kerk, die benieuwd zijn naar deze andere vorm van kerk-zijn.